Terms & Conditions

YLEISET KÄYTTÖEHDOT


Yleiset käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen sivuston www.localhomevisit.com käyttäjän ( riippumatta välineestä jolla sivustoa käytetään ja mitä kautta sivustolle on päädytty) ja Apop Oy:n (Osoite Välikedonkuja 11, 20900 Turku, Y-tunnus 2759494-5) välillä. Localhomevisit on Apop Oy:n käyttämä aputoiminimi. Sivustolla tarkoitetaan jakamistalouteen perustuvaa sähköistä markkinapaikkaamme ja siihen välittömästi liittyviä muita palvelujamme. Avaamalla ja muutoin käyttämällä sivustoa sitoudut yleisiin käyttöehtoihimme. Ellet hyväksy ehtoja, sinulla ei ole oikeutta avata ja käyttää sivustoa. Apop Oy saattaa tarkistaa ja muuttaa yleisiä käyttöehtoja, minkä johdosta ehtojen voimassa oleva versio on syytä tarkistaa kohtuullisin väliajoin.

Sivuston käyttäjiä ovat sekä markkinapaikan kautta elämyspalveluja tarjoavat henkilöt että henkilöt, jotka tutustuvat palveluihin sivuston kautta. Apop Oy ei ole missään tilanteessa käyttäjien välille mahdollisesti syntyvän sopimuksen osapuoli, ei siten siinäkään tapauksessa että käyttäjä hyödyntää sivuston kautta tarjottavia yhteydenpito – tai muita työkalujamme. Sivuston käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Apop Oy ei tule sivuston käyttäjien välille syntyvien sopimusten osapuoleksi, eikä millään tavalla vastaa heidän keskinäisten sopimustensa velvoitteiden täyttämisestä. Apop Oy ei ole velvollinen toimimaan sovittelijana sopimusosapuolten välisissä riitatilanteissa, eikä toimi palveluntarjoajien tai matkailijoiden asiamiehenä. Apop Oy ei ole matkapakettien järjestäjä tai matkanvälittäjä.

REKISTERÖINTI


Sivustolle rekisteröityminen on mahdollista vain 18 vuotta täyttäneelle ja henkilölle , jonka oikeustoimikelpoisuutta ei ole rajoitettu. Rekisteröityminen on välttämätöntä matkailuun liittyvien palvelujen tarjoamiseksi ja niiden varaamiseksi. Sitoudut antamaan oikeat tiedot rekisteröitymisprosessissa. Rekisteröityminen edellyttää rekisteröitymisprosessiin liittyvien ohjeiden noudattamista ja vaadittujen yksilöintitietojen antamista. Rekisteröitynyt vastaa käyttäjätilinsä käytöstä, käyttämistään tietoteknisistä järjestelmistä sekä siitä, että luovuttaa pääsyn käyttäjätililleen vain sille, joka on siihen laillisesti valtuutettu. Sivuston käyttäjä ymmärtää, että henkilöllisyyden varmentaminen on internetissä vaikeaa, eikä Apop Oy voi ottaa vastuuta rekisteröityneen käyttäjän henkilöllisyyden varmentamisesta. Apop Oy:lla on oikeus estää rekisteröinti tai päättää rekisteröityminen välittömästi päättyväksi, jos on syytä epäillä henkilön rikkovan yleisiä käyttöehtoja tai menettelevän voimassa olevan lainsäädännön määräysten vastaisesti. Rekisteröitynyt ja muu sivuston käyttäjä sitoutuu hyödyntämään palvelujamme vain yleisten käyttöehtojen ja muutoin ilmenevän palvelumme tarkoituksen ja luonteen mukaisiin tarkoituksiin.

Rekisteröinyt on velvollinen huolellisesti varmistamaan, etteivät rekisteröinnin kautta luodun käyttäjätilin tunnukset päädy tilin käyttöön oikeudettomien käsiin. Rekisteröitynyt on vastuussa käyttäjätilinsä käytöstä ja käyttämistään tietoteknisistä järjestelmistä.

IMMATERIAALIOIKEUDET


Sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä, muilla immateriaalioikeuksilla sekä voimassa olevalla lainsäädännöllä. Apop Oy pidättää itsellään kaikki sivuston immateriaalioikeudet. Sivuston käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on voimassa olevat käyttöoikeudet kaikkeen siihen aineistoon, jota hän lähettää tai tarjoaa sivustolle tai sen kautta. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen sivustolleen tai sen kautta toimittamansa aineisto täyttää muutoinkin voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset ja että annettavat tiedot ovat virheettömiä ja ajantasaisia. Käyttäjä myöntää Apop Oy:lle oikeuden palvelun tarkoituksen mukaiseen käyttöön kaikkeen siihen aineistoon, jota käyttäjä toimittaa sivustolle tai sivuston kautta tarjottavien palvelujen hyödyntämiseksi.

VASTUUNRAJOITUS


Sivusto palveluineen toimii ainoastaan sähköisenä, niin sanottuun jakamistalouteen kuuluvana alustana ja markkinapaikkana, jonka kautta voi tutustua matkailijoille tarjottaviin palveluihin ja jonka kautta sivuston käyttäjät voivat saada yhteyden toisiinsa. Apop Oy ei ole eikä missään tilanteessa tule sivuston käyttäjien välisten sopimusten osapuoleksi, eikä vastaa miltään osin mahdollisista sopimusrikkomuksista tai aiheutuvista vahingoista heidän välisissä sopimussuhteissaan. Apop Oy ei vastaa siitä, että sivuston käyttäjien tarjoamat palvelut ovat markkinoidun ja sovitun mukaisia, ei myöskään palveluja hyödyntävän matkailijan toiminnasta. Apop Oy ei ole vastuussa mistään vaatimuksista, vahingoista tai kustannuksista, joita kolmannet osapuolet esittävät liittyen käyttäjän tarjoamaan tai hänen käyttämäänsä aineistoon tai palveluun. Apop Oy ei vastaa viivästyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita sivustolla mahdollisesti ilmenevien teknisten häiriöiden johdosta aiheutuu.

Apop Oy varaa oikeuden päättää sivusto ja siihen liittyvien palvelujen tarjoaminen osin tai kokonaan milloin tahansa, ilman että käyttäjällä on oikeutta esittää vaatimuksia Apop Oy:lle asian johdosta.

Sivuston käyttäjä ymmärtää, että hän toimii itsenäisesti suhteessa Apop Oy:hyn, eikä missään tilanteessa toimi ilman erillistä ja nimenomaista sopimusta Apop Oy:n työntekijänä, alihankkijana tai muutoin Apop Oy:n lukuun.

INDEMNIFICATION


The User agrees to indemnify, defend and hold Apop Oy harmless from and against any loss, cost or damage of any kind arising out of the User’s breach of the Terms, and/or the User’s misconduct.

OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI


Kaikki erimielisyydet ja riidat käyttäjän ja Apop Oy:n välillä ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan, oikeuspaikan ollessa Helsinki, Finland.

TERMS OF DELIVERY


Voimassa 1.1.2020 alkaen
Apop Oy, FI27594945
Palvelu on varattavissa viimeistään 72 h ( kolme päivää) ennen haluttua päivää. Voit kuitenkin kysellä myös äkkilähtöjä helja@localhomevisit.com

Tilausvahvistus: Onnistuneen tilauksen jälkeen sähköpostiisi lähetetään tilausvahvistus. Vahvistusviestin jälkeen saat yksityiskohtaisemmat tiedot varauksesta.

Peruutusehdot ja hyvitykset: 100% palautus kun tilaus perutaan yli 1kk ennen varattua päivää. 50% palautus kun tilaus perutaan 2-4 vkoa ennen varattua päivää 0 % palautus kun tilaus perutaan 1vkoa ennen varattua päivää 100% palautus ylivoimaisen esteen vuoksi ( Force Majeure)

Force Majeure Jos palvelutuotetta ei voida toimittaa sovitusti ylivoimaisen esteen vuoksi niin sinulla on oikeus saada vastaava tuote toisena mahdollisena ajankohtana tai rahat takaisin täysmääräisenä.